Rodičovské združenie Gymnázia P.J.Šafárika Rožňava